مزرعه بادی

پیشرفت نیروگاه‌های بادی دریایی :

اولین نیروگاه بادی شناور در دریا به طور رسمی در اسکاتلند افتتاح شد .

استات‌اویل یک نیروگاه ۳۰ مگاواتی در شمال شرقی سواحل اسکاتلند احداث کرد .

Theme Settings