قیمت ژنراتور بادی

انرژی تجدیدپذیر به صرفه برای مازندران

عضو هئیت علمی دانشگاه نوشیروانی بابل با اشاره به اینکه تا ۵۰ سال آینده قطعا باید به سمت استفاده

از انرژی‌های تجدیدپذیر پیش برویم، گفت: استفاده از انرژی امواج دریا مقرون به صرفه نیست.

پیشرفت نیروگاه‌های بادی دریایی :

اولین نیروگاه بادی شناور در دریا به طور رسمی در اسکاتلند افتتاح شد .

استات‌اویل یک نیروگاه ۳۰ مگاواتی در شمال شرقی سواحل اسکاتلند احداث کرد .

Theme Settings