سونی انرژی

قول سونی برای استفاده کامل از انرژی پاک تا سال ۲۰۴۰

شرکت سونی متعهد شده است که تا سال ۲۰۴۰ تمام انرژی مصرفی خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کند

Theme Settings