تامین انرژی جهان

تولید انرژی سراسر دنیا از صحرای بزرگ آفریقا

حقیقات جدید نشان می‌دهد که نصب توربین‌های بادی و پنل‌های خورشیدی در صحرای بزرگ آفریقا می‌تواند

به تمام جهان انرژی عرضه کند و زمین‌های خشک را به خاک‌های بارور تبدیل کند.

به گزارش ایسنا و به نقل از تک‌تایمز، آیا آینده صحرای بزرگ آفریقا که یکی از غیرقابل سکونت‌ترین مکان‌ها بر روی زمین است،

می‌تواند موجب تقویت پوشش گیاهی شود؟

Theme Settings