اینورتر متصل به شبکه

سیستم‌های فتوولتائیک متصل به شبکه

سیستم‌های خورشیدی متصل به شبکه ،سیستم‌هایی هستند که معمولا بر روی بام منازل مسکونی و ساختمان‌های تجاری نصب شده

و وظیفه تولید برق در ظول روز را بر عهده دارد .

Theme Settings